Generalforsamling 2023
DSC01182
DSC01185
DSC01184
DSC01183

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

i Sæby-Gershøj Minigolf og Svømmeforening

Torsdag d. 25 maj kl. 17.00

Kom med og gør en forskel i svømmebadet.


Tilmeld dig til generalforsamlingen på formand@sgbadet.dk
Senest tilmelding d. 10. maj 2023


Sted afhænger af antallet af tilmeldte. Besked gives ved tilmelding.

 

 

Dagsorden iflg. Vedtægter:


  1. Valg af dirigent
  2. Referent og stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Forslag til budget 2023
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen, incl. Suppleanter

2 Suppleanter:

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før på formand@sgbadet.dk