Drift af badet
DSC01182
DSC01185
DSC01184
DSC01183

Velkommen til

Sæby-Gershøj Svømmebad

Solcelle opvarmet bassin, Minigolf & Kiosk.

Svømmebadet er drevet af frivillige.

Driften af svømmebadet


Sæby-Gershøj svømmebad består af 2 frivillige foreninger, hvor den ene er svømmeforeningen som står for medlemskaber, svømmeundervisning, minigolf og kiosken. Den anden forening står for den daglige drift i løbet af sæsonen, samt planlægning af nye tiltag og vedligeholdelse af arealet omkring badet og selve bassinet. Drift foreningen består af 7 medlemmer, hvoraf den ene er formanden for svømmeforeningen.

 

Selv om badet kun holder åbent fra midt maj til start september, er der ting som skal planlægges. Opstarten af badet sker i starten af marts, hvor der fyldes vand i bassinet og pumper, filtre m.m. startes op. Hvert forår skal vinter afdækningen tages væk og bassinet renses for grene, blade og hvad der ellers er kommet ned i vandet i løbet af vinteren. Vandet bliver aldrig tømt helt ud, da det er med til holde på selve bassinets kanter, så de ikke falder sammen.

Tidligt holdes der fælles møder, hvor nye tiltag bliver drøftet og sæsonen planlagt. Op til sæsonstart bliver der afholdt arbejdsweekender og aftener, så området bliver klar til åbning. Der er en del træer/buske som skal beskæres og fliser som skal renses. De ca. 7-9.000 gæster som hvert år besøger badet gør, at en del ting hvert år skal klargøres grundigt hvert år.

 

Drift foreningen står hvert år for ansættelse af livreddere. Hvert år skal instruktører, hjælpeinstruktører og livredderne bestå en bassinprøve, som bliver afholdt af Dansk Svømmeunion. Der bliver gennemgået teoretisk undervisning og en praktisk prøve afholdt, hvor brug af hjertestarter samt andre hjælpemidler gennemgåes. Livredderen er eneste lønnede personale og samtidig øverste myndighed i badet, når denne er på vagt. Livredderen er badets ansigt ud af til, og derfor er udvælgelsen af livredderne vigtig.

 

Der er altid stor fokus på, at sikkerheden er i top og at vandkvaliteten er den bedst mulige. Hver 3 time i hele badets åbningstid, skal livredderen på vagt, tage vandprøver af vandet i bassinet. Prøven noteres i en mappe i livredderrummet, og denne bliver løbende kontrolleret. Der er meget vigtigt med god hygiejne, da det er kemi som tilføres vandet for at holde det rent. Hver måned foretager Eurofins kontrol af vandet, for at sikre at vandet lever op til kravene. 1 gang om året gennemgår Lejre kommune sammen med badet, hele området i og omkring bassinet. Det skal sikre en fremtidig plan for fremtiden, så badet hele tiden lever op til de krav som stilles.

 

Gennem hele sæsonen bliver badet benyttet af mange børn og voksne. Der bliver svømmet, leget og hygget i forbindelse med udlejninger eller i almindelig åbningstid. Hele tiden er fokus på, at alle får en god oplevelse i vandet og bliver fortrolig med det element. Gennem sjov og leg bliver nye venskaber opbygget og er med til at gøre Sæby-Gershøj svømmebad til et unikt frirum for alle.MEDLEMSKAB

Tegn et medlemskab og spar penge i entre. Der kan tegnes både familie eller enkelt medlemskab.

WEBSHOP

I webshoppen køber du medlemskab, svømmeundervisning eller udlejning.

KONTAKT OS

Få fat i os, hvis du har spørgsmål som vores hjemmeside eller Facebook side ikke besvarer.