Generalforsamling 2024
DSC01182
DSC01185
DSC01184
DSC01183

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i Sæby-Gershøj Svømmeforening & svømmebad
Torsdag d. 23. maj 2024 kl. 17.00
På Gershøj Kro.


Dagsorden iflg. Vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Forslag til budget 2024
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen, incl. Suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før på formand@sgbadet.dk